Skip links

OKR (Objective Key Results) Nedir? Tanım, Örnekler ve Faydalar

OKR (Objective Key Results) Nedir? Tanım, Örnekler ve Faydalar

Hepimiz bir şeyler için çabalarız, ister kişisel ister profesyonel olsun. Bu arzunun merkezinde tercih edilen bir sonuç yatar. Bu temel insani kavram basitçe şu şekilde ifade edilebilir:

“____(hedef)____’i, ____(anahtar sonuç)____ ile ölçeceğim.”

John Doerr, “Measure What Matters” adlı kitabında Hedefleri ve Anahtar Sonuçları (OKR) açıklamak için bu net çerçeveyi kullandı. Ancak iş dünyası hiç de basit değil. Birbirine bağlı birçok unsurun olduğu dinamik bir ortamdır. Yine de, temel prensiplere odaklanarak, OKR’ler kuruluşunuzun dikkat çekici sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilir.

Kuruluşunuzun müşteri memnuniyetini artırmak için bekleme sürelerini azaltarak iddialı bir hedef koyduğunu hayal edin. Niyet açık olsa da, bu hedefe ulaşmak için etkili bir sisteme sahip olmayabilirsiniz. İşte OKR’ler, hırslarınızdan başarıya giden yolculuğunuzda size rehberlik edebilecek güçlü bir çerçeve sunar.

OKR Nedir?

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR’ler), herhangi bir kuruluş içinde hedefleri tanımlamak, hizalamak ve onlara ulaşmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. 1970’lerde Intel’de tanıtılan OKR’ler, teknoloji endüstrisine hızla yayıldı. Çalışanların şirket çapındaki hedefleri anlamaları ve onlara katkıda bulunmaları için işbirliğine dayalı bir yol sunarlar.

Araştırmalar, ekip üyeleri çalışmalarının önemini kavradığında, daha ilgili ve üretken olduklarını göstermektedir. OKR’ler, aşağıdan yukarıya katılımı teşvik ederek geleneksel Hedeflerle Yönetim (MBO) yaklaşımını geliştirir. Ekipleri, çalışmalarının üst düzey şirket hedeflerini nasıl doğrudan desteklediğini belirlemeye güçlendirirler. Bu zihniyet değişikliği, odak noktasını yalnızca görevleri tamamlamaktan, tüm organizasyonu ileriye taşıyan anlamlı ilerleme kaydetmeye dönüştürür.

OKR çerçevesi iki bileşenden oluşur: Belirli ve net bir şekilde tanımlanmış hedefler olan Hedefler ve hedefe yönelik ilerlemenin nasıl ölçüldüğünü veya izlendiğini gösteren Anahtar Sonuçlar.

Absolutely! Here’s the Turkish translation of the provided text, along with some minor adjustments to make it flow more naturally in Turkish:

OKR’leri Tanımlamak

OKR’ler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), iki temel unsurdan meydana gelir: Başarmak istediğiniz hedef ve hedefe giden yoldaki ilerlemeyi ölçen anahtar sonuçlar.

 • Hedefler: Hedeflerinizin kısa, akılda kalıcı ve ilham verici tanımları olmalıdır. Ekibi motive etmeli ve onlara meydan okumalıdırlar.
 • Anahtar Sonuçlar: Hedefe doğru ilerlemeyi ölçen bir dizi ölçüdür (metrik). Her hedef için iki ila beş anahtar sonucunuz olmalıdır. Bundan daha fazlası olması halinde, ekip bunları hatırlamakta zorlanabilir.

OKR’leri tanımlarken dikkate alınması gereken iki kritik nokta vardır. Birincisi, hedefler özlü ve ilgi çekici olmalıdır, böylece ekip onları kolayca hatırlayabilir. İkincisi, kritik sonuçları takip etmek için az sayıda ölçü olmalıdır. Bu ölçülerin zamanında ölçülebilir olması gerekir. Sonuçlar yalnızca iki yıl sonra görülebiliyorsa, ilerlemeyi üç ayda bir gözden geçirmek imkansızdır.

Hedef Örnekleri

Steven Covey’nin “Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı” adlı kitabında yazdığı gibi, “sonunu düşünerek başlamak” önemlidir. Bu fikir, ulaşmak istediğiniz hedefleri belirlerken özellikle önemlidir.

Bazı üst düzey hedef örnekleri şunları içerebilir:

 • Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Yinelenen geliri artırmak
 • Sistem performansını ölçeklendirmek
 • Hizmet verilen müşteri sayısını artırmak
 • Sistemdeki veri hatalarının sayısını azaltmak

Her işletme, pazardaki yeri, müşteri ihtiyaçları, rekabet koşulları ve düzenleyici gereksinimler gibi bağlama özgü hedefleri belirlemelidir. Bu hedefler, kuruluş içindeki her ekibin faaliyetlerine rehberlik etmelidir.

Çoğu şirket için “karlı olmak” gibi geniş bir hedefe sahip olmak kabul edilebilir olsa da, ekiplere bu hedefe ulaşmada yol göstermede özellikle yararlı değildir. Bunun yerine, hedefleri “uzun vadeli amaçlarımıza ulaşmamıza yardımcı olmak için önümüzdeki çeyrekte neler başarabiliriz” şeklinde çerçevelemek, ekiplerin düzenli olarak gözden geçirilebilen ve kuruluş hedeflerine uygunluk açısından ayarlanabilen daha küçük, ulaşılabilir adımlara odaklanmasına olanak tanır.

Anahtar Sonuç Örnekleri

“Anahtar sonuçların”, bir dizi eylem aldıktan sonra elde etmek istediğimiz arzu edilen sonuçlar olduğunu anlamak çok önemlidir. İnsanların OKR’ler ile yaptığı yaygın hatalardan biri, hedeflere ulaşmak için gereken eylemleri arzulanan sonuçlarla karıştırmaktır. Bu hata, netlik eksikliğine yol açabilir. Alınan eylemlerin yararlı olup olmadığını belirlemeyi zorlaştırabilir.

Diyelim ki sistemdeki veri hatalarının sayısını azaltmayı hedefliyoruz. Ancak, kritik sonucu yeni bir satıcı paketi sürümü yüklemek olarak belirtmek bir hata olur. Bunun nedeni, izlenen veri hatalarından veya gelecekteki hedeflerden bahsedilmemesi ve en son sürümün yüklenmesinin durumu iyileştirip iyileştirmediğini, kötüleştirdiğini veya hiçbir etkisinin olmadığını belirlemenin zor olmasıdır.

Bu hatadan kaçınmak için, istenen hedefe ulaşmada kilit rol oynayan ölçülebilir sonuçları belirlemek önemlidir. Yani, bir dizi eylemi gerçekleştirdikten sonra görmek istediğimiz sonuçları belirtmeliyiz. Bunu yaparak, aldığımız eylemlerin hedef üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmadığını belirleyebiliriz.

Aşağıdaki örnekte, aynı hedefi nasıl koruyacağımızı ve iyileştirmelerin sağlandığını nasıl takip edebileceğimizi gösteriyoruz. İstenilen hedefe ulaşmak için birçok farklı faaliyet birlikte yürütülebilir.

Hedef: Sistemdeki veri hatalarının sayısını azaltmak

Anahtar Sonuçlar:

 • Destek masasına bildirilen veri kalitesi hata sayısı: Eylemlerimizin etkinliğini ölçmemize yardımcı olacak kritik bir sonuçtur. Destek masasına bildirilen veri kalitesi hatalarının sayısını takip ederek, alınan önlemlerin faydalı olup olmadığını belirleyebiliriz.
 • Otomatik olarak doldurulamayan sipariş sayısı: Eylemlerimizin etkinliğini ölçmemize yardımcı olacak bir başka önemli sonuçtur. Otomatik olarak doldurulamayan sipariş sayısını takip ederek, alınan eylemlerin faydalı olup olmadığını belirleyebiliriz.
 • Müşteriler tarafından bildirilen sipariş hataları: Eylemlerimizin etkinliğini ölçmemize yardımcı olacak bir başka önemli sonuçtur. Müşteriler tarafından bildirilen sipariş hatalarını takip ederek, alınan eylemlerin etkili olup olmadığını belirleyebiliriz.

Bu sonuçları ölçerek, aldığımız eylemlerin hedef üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmadığını belirleyebiliriz. Bir hedefe ulaşmak için atılan adımların kritik sonuç olmadığını, ancak bu adımlardan sonra elde ettiğimiz ölçülebilir çıktıların kritik olduğunu hatırlamak önemlidir.

Kesinlikle! İşte istediğiniz metnin Türkçe çevirisi:

Hedefleri ve Anahtar Sonuçları Eşleştirmek

OKR’leri tasarlarken, gecikmeli göstergelerden ziyade, hedefinize yönelik öncü göstergeler (leading indicators) işlevi gören anahtar sonuçlar seçmeniz çok önemlidir.

 • Öncü Göstergeler: Bu ölçütler, ilerlemeyle ilgili erken sinyaller sunarak gidişatınızı takip etmenize ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza olanak tanır. Sık sık ölçülebilirler ve size eyleme geçirilebilir bilgiler verirler.
 • Gecikmeli Göstergeler: Bu ölçütler, tezahür etmesi daha uzun zaman alabilecek sonuçları yansıtır. Önemli olsalar da, öncü göstergeler gibi gerçek zamanlı düzeltme rehberliği sağlamazlar.

İşte yaygın hedeflere öncü göstergelerin nasıl eşleştirilebileceğini gösteren bir tablo:

HedefÖncü Gösterge Ölçümleri
Müşteri MemnuniyetiNet destekçi puanı (NPS), Anket sonuçları, Müşteri kaybı
Pazar KonumuPazardaki pay (rakiplere karşı), Dönüşüm oranları
Gelir AkışlarıYinelenen gelir, Üç aylık gelir, Abonelikler
Sistem PerformansıEşzamanlı kullanıcı sayısı, Hizmet verilen müşteri sayısı, Performans şikayetlerinin sayısı
 • Müşteri Memnuniyeti: Net Destekçi Puanı (NPS) ve anket sonuçları gibi ölçütler, müşteri algısı hakkında erken bilgi verir. Müşteri kaybı oranlarının düşmesi de olumlu eğilimlere işaret eder.
 • Pazar Pozisyonu: Rakiplere karşı pazar payının ve dönüşüm oranlarının izlenmesi, ürününüz veya hizmetiniz ivme kazandıkça satış ve pazarlama stratejilerinizin etkinliğini ölçmenize yardımcı olur.
 • Gelir Akışları: Yinelenen gelir modelleri istikrar ve öngörülebilirlik sunar ve bunları önemli bir finansal sağlık göstergesi haline getirir.
 • Sistem Performansı: Sisteminizin kaldırabileceği eşzamanlı kullanıcı sayısını ve başarıyla hizmet verilen müşteri hacmini izlemek, ölçeklenebilirliğe işaret eder. Performans şikayetlerinin azalması, olumlu müşteri deneyimini pekiştirir.

Öncü göstergelere odaklanarak, çevikliği destekleyen bir OKR çerçevesi oluşturursunuz. Böylece girişimlerinizin genel hedeflerinizle uyumlu kalmasını sağlamak için proaktif ayarlamalar yapabilirsiniz.

OKR’lerle Başarıyı İzlemek: Mesele Sadece Mükemmellik Değil

OKR’ler, Anahtar Sonuçlarınız (KR’ler) doğrultusunda ilerlemeyi ölçmek için basit bir puanlama sistemi kullanır. Puanlama 0 ile 1 arasında değişir:

 • 0,3 = Hedefi epeyce kaçırdınız: Bu, stratejinizi gözden geçirmeniz ve ilerlemenin önündeki engelleri belirlemeniz gerektiğini gösterir.
 • 0,7 = Hedefinizi tutturamadınız ancak önemli ilerleme kaydettiniz: Bu başarıyı kutlayın! Doğru yolda olduğunuzu ve tam hedefinize ulaşmak için ayarlamalar yapmanız gerekebileceğini gösterir.
 • 1 = Esnek hedefinizi tutturdunuz (evveeet!) Mükemmel iş! Bu, hedeflerinizin iddialı ve ulaşılabilir olduğunu gösterir.

Esnek Hedeflerin Güzelliği

OKR sisteminde 0,7 puan almak bir başarı olarak kabul edilir. Bunun nedeni, OKR’lerin esnek hedefler olarak tasarlanmasıdır; ekipleri konfor alanlarının dışına iten ve büyümeyi teşvik eden iddialı hedeflerdir. Büyük hayaller kurmaktan korkmayın! Sürekli olarak mükemmel puanlar alıyorsanız, Anahtar Sonuçlarınızı daha da zorlaştırma zamanı gelmiş demektir.

Önemli Çıkarımlar:

 • OKR’ler sadece varış noktasını değil, yolculuğu da takip eder. Hem başarılardan hem de aksiliklerden alınacak derslere odaklanın.
 • Yinelemeyi benimseyin. OKR’ler, hedeflerinizle sürekli uyum sağlamak için düzenli değerlendirmeyi ve ayarlamaları teşvik eder.
 • Kazanımları kutlayın! Mükemmelliğin altında kalan başarıları bile takdir etmek, motivasyonu artırır ve sürekli iyileştirme kültürünü güçlendirir.

OKR’ler ve Çevik Geliştirme (Agile Development): Mükemmel Bir Eşleşme

OKR’ler ve çevik geliştirme doğal bir uyum içindedir. Çevik metodolojinin “değişimi benimseme” temel prensibi, OKR’lerin yinelemeli doğasıyla mükemmel bir şekilde uyumludur. İşte bu kadar iyi birlikte çalışmalarının nedenleri:

 • Uyum Sağlama Yeteneği: Çevik süreçler esnekliği vurgular ve ekiplerin değişen pazar koşullarına, müşteri ihtiyaçlarına veya iç zorluklara yanıt vermesini sağlar. Düzenli ilerleme incelemeleri özelliğine sahip OKR’ler, hedefleri yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde yeniden hizalamak için gerekli kontrol noktalarını sağlar.
 • Şeffaflık: Hem OKR’ler hem de Çevik geliştirme açıklığı teşvik eder. Hedefleri ve anahtar sonuçları iletmek, herkesin daha büyük resmi anlamasını sağlar, işbirliğini kolaylaştırır ve daha iyi karar vermeyi sağlar.
 • Sonuçlara Odaklanma: Çevik metodolojiler, önceden tanımlanmış katı bir plana uymak yerine çalışan çözümler sunmayı önceliklendirir. Üç aylık OKR incelemeleri, odağı yalnızca görevleri tamamlamaktan “İstenilen sonuçlara ulaştık mı?” sorusuna çevirir. Bu sonuç odaklı zihniyet, ekipleri değer yaratmaya odaklanma konusunda güçlendirir.

OKR’ler ve Çevik geliştirmenin birleşimi, stratejik hedeflerle uyumu korurken değişen koşullara hızla uyum sağlamak için güçlü bir çerçeve oluşturur.

OKR’leri İş Stratejisiyle Hizalamak: Büyük Resmin Önemi

OKR’lerin etkisini en üst düzeye çıkarmak için, organizasyonunuzun temel amacına dayanması gerekir. Üst düzey OKR’lerinizi şirketinizin misyonu, vizyonu ve değerleriyle uyumlu hale getirerek başlayın. Bunlar, genel stratejinize rehberlik eden bir “Yol Gösterici Yıldız” görevi görürler.

 • Misyon: Şirketinizin var olmasının temel nedenini tanımlar.
 • Vizyon: İstenilen gelecek durumunuzu tanımlar.
 • Değerler: Şirket kültürünüzü şekillendiren temel ilkelere yansır.

Misyonunuzu, vizyonunuzu ve değerlerinizi bir piramidin temeli olarak düşünün. Buradan net bir hiyerarşi ortaya çıkar:

 • Uzun Vadeli Hedefler: Önümüzdeki birkaç yıl için iddialı hedefler belirleyin.
 • Yıllık Hedefler: Uzun vadeli hedefleri mevcut yıl için ulaşılabilir adımlara bölün.
 • Üç Aylık OKR’ler: Yıllık hedeflerinize doğru ilerlemek için belirli hedefleri ve ölçülebilir sonuçları tanımlayın.

Bu uyum, organizasyonun tüm seviyelerinde günlük eylemlerin ve kararların kurumun stratejik başarısına katkıda bulunmasını sağlar. OKR’ler, “neden”inizi net “neler” ve “nasıllar”a dönüştürerek odak noktası ve yön sağlar.

Özet ve Sonuç

OKR’ler, organizasyonların stratejik hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve başarıyı ölçmek için kullandıkları etkili bir araçtır. Doğru bir şekilde uygulandığında, OKR’ler ekipleri motive edebilir, onları odaklanmış tutabilir ve şirketin genel başarısına katkıda bulunabilir.

OKR’lerin temel faydaları şunlardır:

 • Odaklanma: OKR’ler ekiplerin dikkatlerini en önemli hedeflere odaklamasına yardımcı olur.
 • Hizalanma: OKR’ler organizasyonun tüm seviyelerini ortak bir hedef etrafında hizalar.
 • Şeffaflık: OKR’ler ilerlemeyi ve başarıyı herkese karşı şeffaf hale getirir.
 • Motivasyon: OKR’ler ekiplere somut hedefler ve ölçülebilir başarı sağlar.
 • Çeviklik: OKR’ler değişen koşullara uyarlanabilir.

OKR’leri uygulamaya başlamadan önce şunlardan emin olun:

 • Hedeflerinizi net bir şekilde tanımlayın.
 • Ölçülebilir anahtar sonuçlar belirleyin.
 • Hedeflerinize ulaşmak için bir plan oluşturun.
 • İlerlemeyi düzenli olarak takip edin.
 • Gerektiğinde ayarlamalar yapmaktan çekinmeyin.

OKR’ler, her büyüklükteki kuruluş için faydalı bir araç olabilir. Doğru bir şekilde kullanıldığında, OKR’ler şirketinizin başarılı olmasına yardımcı olabilir.

Herhangi bir sorunuz olursa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Yorum Yapın

Keşfet
Kaydır